Asiakirjatietokannat

Asiakirjatietokannat

Eräs erikoistumisalueistamme on dokumenttien käsittely- ja arkistointijärjestelmä. Järjestelmää käytetään paperisten dokumenttien muuntamiseen ja arkistoimiseen sähköiseen muotoon. Hyvänä esimerkkinä ovat koneenosien piirustukset. Järjestelmän ominaisuuksia:
  • Asiakirjojen keskinäisen rakenteen mallinnus teidän ohjeiden mukaan.
  • Keskitetty, luotettavasti varmuuskopioitu arkisto tärkeille asiakirjoille.
  • Asiakirjoihin pääsee käsiksi verkkokäyttöliittymän kautta, kirjautuminen vaaditaan.
  • Joustavat mahdollisuudet antaa oikeuksia eri asiakirjoihin eri käyttäjäryhmille.
Voitte lukea enemmän järjestelmästä alla, ja ottaa yhteyttä meihin jos haluatte esittää kysymyksiä ja/tai tarjouspyyntöjä!

Järjestelmän hyödyt

Mihin tällaista järjestelmää tarvitaan? Eikö omia paperisia dokumentteja voisi vain skannata ja tallettaa kovalevylle? Yksittäisten dokumenttien skannaus ja tallennus kovalevylle eroaa huomattavasti tarjoamastamme järjestelmästä.

Yksi tärkeimmistä näkökohdista on kuinka erilaiset dokumentit liittyvät toisiinsa ja näitten keskinäiset riippuvuudet. Esimerkiksi jarrupalan valmistuksessa lopulliseen tuotteeseen saattaa liittyä useita eri osia. Nämä osat voidaan ryhmittää varsinaiseen lopputuotteen "aliryhmäksi". Tällä tavoin tuotetta valmistettaessa on hyvin helppoa saada esille kaikki tarvittavat osat.

Hyödyntäessänne dokumenttien käsittelyjärjestelmäämme saatte dokumentit käyttöönne kaikilta tietokoneilta joissa on internetyhteys. Mitään erikoislaitteistoa ei tarvita vaan tavallinen web-selain rittää (esim. Internet Explorer tai Mozilla Firefox).

Dokumenttien saatavuutta voidaan myös rajoittaa niin että vain valitut henkilöt voivat saada ne käyttöönsä. Saatavuutta voidaan rajoittaa myös kullekin dokumentille erikseen.

Kokonaisvaltainen palvelu

Tarjoamamme palvelu kattaa kaikki dokumentin käsittelyn vaiheet skannauksesta räätälöityjen järjestelmien käyttöön ja järjestelmän ylläpitoon sekä huoltoon. Projektityöntekijämme arkistoivat jatkuvasti erilaisia dokumentteja tietokantoihin ja luokittelevat dokumentit. Voimme luoda myös tietokantoja jotka luokittelevat ja yhdistävät sähköisiä dokumentteja; jos teillä on sähköistä arkistoitavaa esim. PDF-muodossa pystymme käsittelemään niitäkin.

Henkilöstöllämme on perusteelliset tiedot tietokantojen suunnittelusta ja ohjelmoinnista. Kaikilla jotka työskentelevät meillä dokumenttien käsittely- ja arkistointijärjestelmän parissa yliopistokoulutus ja monivuotinen kokemus tietokantajärjestelmistä.

Järjestelmän ylläpitoon käytössämme on omia internetpalvelimia joita valvotaan ympärivuorokautisesti. Palvelimemme koostuvat neljästä kovalevystä joista kaksi on varattu reaaliaikaiseen varmuuskopiointiin. Jonkin kovalevyn rikkoutuessa voidaan se vaihtaa ilman palvelimen uudelleen käynnistystä. Tiedostot varastoidaan lisäksi säännöllisin väliajoin toiselle tietokoneelle.

Palveluntarpeenne kartoitus

Jos haluatte tietää miten voitte hyödyntää dokumenttien käsittelyjärjestelmäämme, ottakaa yhteyttä niin keskustelemme asiasta. Koska eri organisaatiot hyödyntävät dokumenttejaan eri tavoin tarvitsemme tietoa toiminnastanne pystyäksemme neuvomaan miten voitte parhaiten tehostaa toimintaanne palvelujemme avulla.