Ohjelmistokehitys

Ohjelmistokehitys

Kehitämme ohjelmistoja tilaustyönä, useimmiten tietokantapohjaisia verkkosovelluksia, esim.:

Historiame räätälöityjen ohjelmistojen toimittajana ulottuu vuoteen 2001. Kehitämme olemassaolevia järjestelmiä edelleen tai rakennamme uusia, riippuen tilanteesta ja asiakkaidemme toiveista.

Ota yhteyttä meihin jos haluat esittää kysymyksiä ja/tai tarjouspyyntöjä, ja lue lisää ajatuksistamme ohjelmistokehityksestä alla!

Ajatuksia ohjelmistokehityksestä

Ratkaisuja teidän tarpeisiin. Käytämme moderneja työkaluja ja ammattitaitoa suunnitellessamme ja luodessamme ohjelmisojärjestelmiä jotka helpottavat asiakkaidemme työtä ja mahdollistavat uusia verkkopohjaisia toimintamuotoja. Mahdollistamme, että pienemmätkin organisaatiot voivat tilata ohjelmistoja jotka tukevat juuri heidän työprosesseja ja täyttävät heidän erikoistarpeita.

Vuorovaikutus. Uskomme, että parhaat tulokset saavutetaan ottamalla asiakas mukaan kehitysprosessiin. Pyrimme toimittamaan kehitettävän järjestelmän keskeiset toiminnot mahdollisimman nopeasti ja antamaan asiakkaalle mahdollisuus testata järjestelmää ja esittää muutos- ja kehitysehdotuksia. Toivomme, että järjestätte itsellenne aikaa arvioimaan järjestelmää kehitysprosessin aikana, siitä kaikki osapuolet hyötyvät.

Muutos. Olemme tietoisia siitä, että asiakkaidemme tarpeet voivat muuttua, ja niiden mukana muuttuvat myös ohjelmistovaatimukset. Pyrimme rakentamaan järjestelmiä, jotka ovat helppoja ylläpitää, muuttaa ja kehittää edelleen käyttöönoton jälkeenkin.

Avoimuus. Pyrimme mahdollisimman avoimeen kommunikaatioon asiakkaidemme kanssa. Teemme parhaamme esittääksemme vaihtoehtoisten ratkaisujen hyödyt ja haitat mahdollisimman selkeästi asiakkaille. Olemme valmiita käyttämään eri tilanteissa eri ratkaisuja, emme yritä ratkaista kaikki asiakkaidemme ongelmat yhdellä omalla ihmetuotteella. Pyrimme esittämään perusteltuja kustannusarvioita eri ratkaisumalleille, ja annamme asiakkaiden päättää, mitkä toiminnot toteutetaan.

Ideointi. Käytämme kokemuksemme verkkopohjaisista järjestelmistä hyväksi löytääksemme uusia mahdollisuuksia kehittää toimintanne verkon avulla. Hallintorutiinien yksinkertaistamiseksi käynnistetystä projektista voi suunnittelukokouksessa syntyneen idean avulla kehittyä uusi kommunikaatioväylä asiakkaisiin. Emme epäröi esittää ehdotuksia alkuperäisen tehtävän ulkopuolella, mutta seuraamme tietysti asiakkaidemme ohjeita siitä, missä määrin näitä toteutetaan.

Ammattiylpeys. Kehittäjämme ovat korkeasti koulutettuja ammattilaisia laajalla käytännön kokemuksella ohjelmistokehityksen eri osaalueista. Arvioimme jatkuvasti kriittisesti järjestelmiämme ja korjaamme löytyneitä virheitä tai epäkäytännöllisiä ratkaisuja mahdollisimman nopeasti.

Alexandralindqvist.fi

16.09.2009 11:32

Rakensimme räätälöidyn verkkokauppajärjestelmän korusuunnittelija Alexandra Lindqvistille; hän suunnitteli itse kaupan graafisen ulkoasun. Lopputulosta voi käydä katsomassa osoitteessa http://www.alexandralindqvist.fi.

alexandralindqvist.fi

Lue lisää verkkokauppa-ratkaisuistamme!

 

Walterahlstrom.fi

04.08.2009 16:00

Toteutimme online-järjestelmän tukihakemusten käsittelyyn Walter Ahlströmin Säätiölle (https://www.walterahlstrom.fi) Graafinen suunnittelu: Hanna Siira.

Walter Ahlströms Stiftelse

Lue lisää järjestelmistämme hakemusten/tilausten käsittelyyn!

 

Sähkösokkilaite

25.05.2009 19:34

LLS data Ab Oy on toimittanut Åbo Akademin psykologian osastolle laboratoriovälineistön jolla voidaan antaa sähköimpulsseja koehenkilöille. Välineistöä tullaan käyttämään psykologisiin tutkimuksiin Åbo Akademissa.
 

Alter Ego

20.01.2009 22:04

Toteutimme yhteistyössä Hanna Siiran kanssa virtuaalinäyttelyn EU-hankeelle Alter Ego . Hanke kokosi yhteen nuoria taiteiljoita 22:sta EU-maasta Tanskassa järjestettyyn viikon mittaiseen workshoppiin.

Alter Ego
 

Alandica

11.12.2008 15:22

Maarianhaminaan on rakennettu uusi kulttuurikeskus, Alandica Kultur & Kongress. Olemme toimittaneet keskukselle varausjärjestelmän jonka avulla voi varata lippuja kulttuurikeskuksen tapahtumiin. Jos haluat lisätietoja Alandicasta voit käydä heidän kotisivuillaan Alandicassa.

Alandica

Varausjärjestelmä on avoinna yleisesti osoitteessa https://alandica.llsdata.fi.