Autosvar

e-post

Ifall du är borta från arbetet någon dag kan det vara bra att ha servern att meddela folk som skickar mejl till dig om detta. Detta ställer du in på adressen https://user.llsdata.fi/.

Under "Mail" väljer du "Mail Forwarding and Replies" och fyller i nödvändiga uppgifter.

Exempel: