Programpaket

Ansökningssystem

Ett ramsystem för ansökningar eller beställningar, kan anpassas till era behov:
 • Håller reda på ansökande, med kontakt- och andra uppgifter.
 • Möjligt att fritt definiera nödvändiga uppgifter och elektroniska bilagor för ansökningar.
 • Kan stödja behandlingsprocessen med epost- eller smsmeddelanden till behandlande personal då en ansökan kräver åtgärder.
 • All information lagras på en server, tillgänglig bakom inloggning över webben.

Bokningssystem

System för bokning av biljetter till evenemang över webben:
 • Betalning via nätbank/kreditkort.
 • Kunden kan fritt välja platser på en salkarta.
 • Mycket flexibla möjligheter att definiera rabatterade biljetter för olika kundgrupper.
 • Olika personalgrupper med olika tillgång till uppgifter, definierbart för er organisation.
 • Verifikations- och varningsmeddelanden per sms och epost
 • Mångsidig rapportering över gjorda bokningar.

Webbutiker

Online-butiker skräddarsydda för våra kunder:
 • Snabbt ibruktagande av beprövade standardlösningar.
 • Möjligt att tillmötesgå också mer sällsynta specialbehov via skräddarsydda lösningar på egen plattform.
 • Brett urval av betalnings-möjligheter, valbart enligt behov och budget.
 • Kan administreras av er, vi ger support vid behov.

Kundhanteringssystem

Kunddatabas som kan användas fristående eller sammankopplad med något av våra övriga system:
 • Kunden kan själv registrera sig via era webbsidor och ange nödvändig kontakt- och annan information.
 • Registrering i samband med kontakt via formulär, beställning el.dyl.
 • Systemet kan användas som stöd i fakturering och kundkontakter.
Ta kontakt med oss för mer information!

Dokumenthanteringssystem

Ramsystem för organisering av dokument med olika inbördes beroenden, t.ex. ritningar:
 • Modellering av dokumentens inbördes struktur enligt era specifikationer/önskemål.
 • Centraliserad, pålitligt säkerhetskopierad uppbevaring av viktiga dokument.
 • Dokument tillgängliga via webbgränssnitt, bakom inloggning.
 • Flexibla möjligheter att ge tillgång till olika dokument till olika användargrupper.

Faktureringssystem

Organiserar faktureringen för ert företag:
 • Fakturor kan skickas per e-post eller fås ut för utskrift som pdf.
 • Automatisk generering av referensnummer.
 • Kontoutdrag från banken kan matas in i elektronisk form, betalningar sammankopplas med räkningar och påminnelser för obetalda räkningar skapas.
 • Möjligt att skapa fordringar skilt och generera fakturor av flera olika fordringar.
Ta kontakt med oss för mer information!