Medi-Heli 2011

Medi-Heli rf är en förening för helikopterburen läkarverksamhet. Vi har stött Medi-Heli rf:s verksamhet åren 2008-2011. Från och med 2012 har dock staten axlat sitt ansvar och sköter i fortsättningen om verksamheten. Vi på LLS Data är nöjda över det samhällsansvar vi tagit under dessa år.

Du kan läsa mera om Medi-Heli rf på www.mediheli.fi/se/