Understöd åt Raide rf

Raide rf är en förening vars syfte är att förebygga missbruk och att stöda ungdomars livshantering. Föreningen är politiskt och religiöst obundet. LLS Data understödde deras verksamhet med ett ekonomiskt bidrag.

Besök www.raide.info/startsida/ för mera information om deras verksamhet.