Lunch hos Danmarks ambassadör

På inbjudan av danska ambassadören Jens-Otto Horslund deltog Håkan Lövdahl i en lunch som arrangerades hemma hos ambassadören. Syftet med lunchen var att skapa kontakter mellan finska företag och det danska företaget Folia (www.folia.dk) och Google Maps. Tillställningen besöktes av ett tiotal finska IT-företagsledare.

Mötet inleddes med en välkomstdrink och möjlighet för deltagarna att bekanta sig med varandra. Därefter berättade Michael Gram om Folias verksamhet och Alfred Biehler berättade om Google och Google Maps.

Under den påföljande lunchen försiggick intressanta diskussioner mellan deltagarna, förhoppningsvis uppstår affärer! Man kan med fog säga att Danmark visar vägen ännu en gång, de har inte bara en framstående IT-sektor utan vet också hur man får fart på saker och ting. Kanske Finland kunde lära sig något av det danska exportrådet?

Efter lunchen var det kaffe och fortsatta diskussioner. Vi på LLS Data hoppas på ett samarbete med företagen som fanns representerade.