LLS Data understödde Raide r.f:s förebyggande arbete även detta år

Raide r.f är en förening som strävar till att upplysa barn och ungdomar om risker förknippade med bruk av alkohol och droger.
Liksom även 2012 gav vi i år ett ekonomiskt bidrag. Detta år fick vi en barnbok om Robin Hood som tack.

Robin Hood bok.