Föreläsning med Christoph Treier

Tisdagen 8:e oktober höll Christoph Treier en inspirerande föreläsning om mentala verktyg för hur du kan lyckas bättre med ditt företagande. Föreläsningen hölls i Korsnäs, Finland och var en del av Korsnäs kommuns framtidsprojekt.

Under föreläsningen gick Treier igenom olika faktorer som kan hålla företagare tillbaka och hur man kan ändra sitt tänkande till att bli mera positivt, realistiskt och planlagt.

 

Christoph Treier

 

Se http://treier.fi/ för mera information om Christoph och hans tjänster.