PyCon Finland 2013

PyCon Finland 2013 är en konferens för python-programmerare och är en del av de globala PyCon-konferenserna. Under konferensen träffas Python-programmerare och företag för att lyssna till föreläsningar om programmeringstekniker med mera. VD Håkan Lövdahl var på plats i publiken och gav också ett så kallat lighting-talk angående objekt-orienterad mjukvaruarkitektur.   Läs mera på http://www.python.fi/