Sumit Tada anställd som mjukvaruutvecklare (software developer)

LLS Data Ab Oy har anställt Sumit Tada från Indien som programmerare och mjukvaruutvecklare. Tada har tidigare jobbat med inbyggda system och mobiltelefonprogrammering i Indien och studerar nu vid Turun Yliopisto i Åbo, Finland. I och med Tadas anställning öppnar sig nya möjligheter för LLS Data, som vi hoppas kunna ta till vara genom att utveckla vår verksamhet mot att leverera ännu mera avancerade lösningar än tidigare.

Sumit Tada 2011