Företagarnas dag

LLS Data Ab är med i Företagarna i Finland r.f. och vi är med och firar företagarnas dag 5. september. Genom att använda dig av våra tjänster bidrar du till att utveckla hemlandets ekonomi och välfärd.