Sirkus Finlandia

Sirkus Finlandia logo Under våren 2010 har LLS Data Ab levererat ett datoriserat biljettförsäljningssystem åt Sirkus Finlandia, 'världens största finländska cirkus'. Systemet används vid Sirkus Finlandias kassa för att förenkla och försnabba försäljningsprocessen, vilket behövs eftersom det emellanåt är mycket långa köer till biljettkassan, speciellt strax före föreställningens början. Personalen tar emot kundernas önskemål och bokar in platserna på systemets platskarta. Härefter tas kundens betalning emot och registreras i systemet. Kontanter, bank- eller kreditkort eller någon av cirkusens värdekuponger accepteras som betalningsmedel. Härnäst printas biljetterna ut och kunderna får sina platser. Systemet ser till att flera biljettförsäljare kan använda systemet samtidigt utan att samma plats dubbelbokas. Hos Sirkus Finlandia är som mest tre kassor igång samtidigt och alla biljettförsäljare ser vilka platser som redan är sålda och vilka som är lediga. Systemet håller också reda på betalningar samt ger rapporter över försäljningssiffrorna och annan statistik. Lördag 10. april 2010 var det årets första föreställning för Sirkus Finlandia och systemet har varit i dagligt bruk sedan dess.