El-chock apparatur

LLS Data Ab Oy har till avdelningen för psykologi vid Åbo Akademi levererat laboratorieutrustning med vilken man kan ge el-stötar åt försökspersoner. Utrustningen kommer att användas vid psykologisk forskning vid Åbo Akademi.