Walterahlstrom.fi

Vi levererade ett online-system för behandling av understödsansökningar till Walter Alströms Stiftelse. Systemet finns online på https://www.walterahlstrom.fi då stiftelsen tar emot ansökningar.

Grafisk design: Hanna Siira.

Walter Ahlströms Stiftelse

Läs mer om våra system för behandling av ansökningar/beställningar via webbgränssnitt här!