Ekvalita

Vi förverkligade i samarbete med Hanna Siira en webbsida åt Ekvalita.

Ekvalita erbjuder företag, myndigheter, organisationer och fria grupper konsulttjänster inom jämställdhet och mångfald.

Ekvalita