Walterahlstrom.fi

Vi levererade en webbsida och ett online-system för behandling av understödsansökningar till Walter Alströms Stiftelse. Sidan finns online på https://www.walterahlstrom.fi.

Grafisk design: Hanna Siira.

Walter Ahlströms Stiftelse

Läs mer om våra system för behandling av ansökningar/beställningar via webbgränssnitt här!