Programvaruproduktion

Programvaruproduktion

Vi utvecklar programvara på beställning, främst databasbaserade webbapplikationer, t.ex:

Vår historia som leverantör av skräddarsydd programvara sträcker sig tillbaka till år 2001. Vi utvecklar existerande system vidare eller bygger upp nya i enlighet med kundönskemål och ändamålsenlighet.

Ta kontakt för mer information och offertförfrågningar, och läs gärna om våra tankar om mjukvaruutveckling nedan!

Utvecklingsfilosofi

Lösningar enligt era behov. Vi utnyttjar moderna utvecklingsverktyg och yrkeskunnande för att snabbt och kostnadseffektivt konstruera mjukvara som underlättar ert arbete. Vi möjliggör att också mindre organisationer och företag kan få tillgång till mjukvara som understöder just deras arbetsprocesser och uppfyller deras specialbehov.

Växelverkan. Vi tror att bästa resultat nås om kunden kan engageras i utvecklingsprocessen. Vi strävar efter att leverera central funktionalitet så snabbt som möjligt och ger kunden möjlighet att testa resultatet och komma med förändrings- och utvecklingsförslag. Vi hoppas ni har möjlighet att ta er tid att utvärdera systemet under utveckligsprocessen, det har alla parter mycket att vinna på.

Förändring. Vi är medvetna om att våra kunders behov kan ändras, och därmed också kraven på den mjukvara vi levererat. Vi strävar efter att bygga system som är lätta att underhålla, modifiera och utveckla också efter att de tagits i bruk.

Öppenhet. Vi strävar till så öppen kommunikation som möjligt med våra kunder. Vi gör vårt bästa för att presentera för- och nackdelar med olika alternativa lösningar så klart och tydligt som möjligt. Vi är öppna för att använda olika lösningar i olika situationer, vi försöker inte presentera någon egen mirakelprodukt som lösning på alla våra kunders problem. Vi gör vårt bästa för att presentera väl underbyggda kostnadsuppskattningar för olika lösningsmodeller, och lyssnar på våra kunder i fråga om vilka funktioner som ska realiseras.

Nytänkande. Vi utnyttjar vår erfarenhet av olika webb-baserade system för att identifiera nya möjligheter att utveckla er verksamhet online. Ett projekt som påbörjats för att förenkla rutiner inom administrationen kan utvecklas till en ny kommunikationskanal med kunderna tack vare idéer som fötts på det inledande planeringsmötet. Vi är inte rädda att presentera förslag utöver det ursprungliga uppdraget, men vi följer naturligtvis våra kunders instruktioner i fråga om i vilken mån dessa förverkligas.

Yrkesstolthet. Våra utvecklare är högt utbildade proffs med bred praktisk erfarenhet av olika aspekter av mjukvaruutveckling. Vi utvärderar kontinuerligt kritiskt våra system och ser till att korrigera eventuella fel eller oändamålsenliga lösningar så fort de upptäcks.

Alexandralindqvist.fi

2009-09-16 11:32

Vi levererade en specialbyggd webbshop till smyckesdesigner Alexandra Lindqvist, som också gjorde den grafiska designen för shopen. Resultatet kan beskådas på http://www.alexandralindqvist.fi.

alexandralindqvist.fi

Läs mer om våra webbshop-system här!

 

Walterahlstrom.fi

2009-08-04 16:00

Vi levererade ett online-system för behandling av understödsansökningar till Walter Alströms Stiftelse. Systemet finns online på https://www.walterahlstrom.fi då stiftelsen tar emot ansökningar.

Grafisk design: Hanna Siira.

Walter Ahlströms Stiftelse

Läs mer om våra system för behandling av ansökningar/beställningar via webbgränssnitt här!

 

El-chock apparatur

2009-05-25 19:34

LLS Data Ab Oy har till avdelningen för psykologi vid Åbo Akademi levererat laboratorieutrustning med vilken man kan ge el-stötar åt försökspersoner. Utrustningen kommer att användas vid psykologisk forskning vid Åbo Akademi.
 

Alter Ego

2009-01-20 22:04

Vi förverkligade i samarbete med Hanna Siira en virtualutställning för EU-projektet Alter Ego . Projektet förde samman unga konstnärer från 22 EU-länder till en intensiv workshopvecka i Danmark.

Alter Ego
 

Alandica

2008-12-11 15:22

I Mariehamn på Åland har man byggt ett nytt kulturcenter, Alandica Kultur & Kongress. För centret har vi levererat ett bokningssystem där man kan boka biljetter till de olika evenemangen via nätet. Besök gärna Alandica Kultur och Kongress för mera infomation.

Alandica

Bokningen är nu öppen för allmänheten, på adressen https://alandica.llsdata.fi.