Vad vi erbjuder

Vad vi erbjuder

Vi inledde vår verksamhet för många år sedan och sålde då webbsidor och hostingtjänster, bokningssystem för större företag samt olika skräddarsydda kundspecifika lösningar. Vi har ännu kvar en del större kunder som vi haft länge, såsom exempelvis Sirkus Finlandia.

För att göra det lättare att skapa webbsidor, utvecklade vi ett verktyg för detta, pageup.fi. Pageup är idealt för den som vill skapa en flerspråkig webbsida och integrera sin produktkatalog på webben. Tyngdpunkten har legat väldigt långt på säkerhet och därför lämpar sig lösningen för den som behöver en webbsida där säkerhet är extra viktigt.

För några år sedan började vi fundera på tanken på att produktifiera våra interna redovisningslösningar, eftersom vi lyckats automatisera så gott som allt inom vår egen ekonomiadministration. Resultatet blev yri.fi, en tjänst som kan automatisera en stor del av företagets administration.

För att finansiera utvecklingsarbetet gör vi i viss mån även konsultarbete åt andra företag.