Mission

För en enklare arbetsdag.

Vision

LLS Data etablerar sig som en leverantör av högklassiga och moderna IT-lösningar för kundens behov. Vi associeras med kreativa lösningar som också mindre organisationer kan skaffa och använda. Kundbasen är bred och det är lätt och lockande för kunder att skapa den första kontakten själv.

Värden

Lösningar enligt era behov.
Vi utnyttjar moderna utvecklingsverktyg och yrkeskunnande för att snabbt och kostnadseffektivt planera och konstruera mjukvarusystem som underlättar våra kunders arbete och möjliggör nya, webb-baserade verksamhetsformer. Vi möjliggör att också mindre organisationer och företag kan få tillgång till mjukvara som understöder just deras arbetsprocesser och uppfyller deras specialbehov.
För att vi vill
Medarbetarnas motivation ska i första hand bestå av "morötter", fördelar som uppnås via arbete som hjälper oss uppfylla vår vision. Arbetsuppgifter ska fördelas så att de utförs av medarbetare som är intresserade av dem och motiverade att göra sitt bästa.
För att vi kan
Medarbetare ska uppmuntras att utveckla sig själva och hålla sitt kunnande och sin interpersonala förmåga på en mycket hög nivå. Varje medarbetare arbetar i företaget för att han/hon bidrar till företagets utveckling, kunnande och helhetsvärde på ett positivt sätt.